Ledarskap för nybliven chef

Ledarskap och kunskap för nybliven chef

Nybliven chef

Modeller och teorier för nya chefer

Ledarskap handlar alltid om kunskap inom området samarbete, både medan ledning och personal och inom teamet. Samarbetsvilja är en universell kraft som kan studeras både i förhistoriska kulturer och i dagens högteknologiska samhälle. Som nybliven chef kan du lätt känna dig isolerad, innan du hittar din nya roll och identitet. Tidigare kanske du har varit en del av gruppen och fått input och samarbete genom den. Nu ska du istället var den som leder och ge de andra feedback. Med en utbildning för nya chefer i ryggen lär du dig att tackla denna uppgift. Du kommer till insikt om din nya roll och därmed blir det enklare att acceptera att du inte längre är en i gruppen. Du kan inte längre vara kompis på samma sätt som tidigare. Om du fortsätter att vara det, kommer du förr eller senare att hamna i konflikt med din roll.

Nybliven chef fokuserar på kontakt och samspel

Hur du som nybliven chef skapar ett gott första intryck, och därmed positiva förväntningar, handlar ofta om att visa ett genuint intresse för verksamheten. Men framför allt för individerna som du ska vara chef över. Här är det viktigt att inte vara för upptagen av sin egen person, utan fokusera på kontakt och samspel. Håll din dörr öppen som medarbetarna, så mycket som möjligt. Stäng inte in dig och isolera dig på din chefsö.

Ledarskapskurs i ledarskapsteori

Kroppsspråk har också stor betydelse. Ju mer avspänd man är, desto mer sympati väcker man från medarbetarna. Och detta är signaler som till stor del skickas och tas emot på ett undermedvetet plan. Ett bra sätt att förbereda sig för situationer där man möter medarbetarna som nybliven chef är att gå en ledarskapskurs i ledarskapsteori med fokus just på detta.

Kunskap i att kommunicera

Modernt ledarskap innebär i stor utsträckning att vara lyhörd och naturligtvis att kommunicera. Genom att lyssna till medarbetarnas åsikter. Och uppmärksamma deras prestationer kan man initiera en konstruktiv dialog.

Ledarskapsutveckling för nybliven chef

Kunskap ledarskap för nya chefer

Det finns hjälp att få i ditt ledarskap

Organisation och arbetsfördelning är viktiga faktorer för att öka balansen och harmonin. Och när man är nybliven chef kan man iaktta verksamheten mer förutsättningslöst. Men man behöver ändå ha is i magen i början, och agera långsiktigt. Eftersom plötsliga förändringar kan skapa onödig friktion och stress. Man måste visa att man kan tillräckligt mycket om nuet innan man drar upp riktlinjer för framtiden. Om man vill skapa och bibehålla största möjliga förtroende hos de anställda.